CONTACTAR

Publicidad

[email protected]
Tel. 93 530 96 22

Administración

[email protected]

Redacción loMejor

[email protected]

Línia

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Anna Utiel (Montserratí), Albert Ribas (Districtes de Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Víctor Ferran i Lola Surribas
Producció gràfica: Eduardo Corria
Departament Comercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran
Distribució: Daniel Manuel, William Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca

Grup Comunicació 21

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes i Distribució: Marcelo Villanueva
Coordinador de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Sonrisas de Bombai
LíniaXarxa
línia

19 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge

comunicació21cultura21exteriorlomejor